කාලීන ධර්ම සාකච්ඡා – උසස් හෝ පහත් හෝ බව – අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රය

සමහරු කියනවා නේද “අපේ ජාතියේ මිනිස්සු තමයි උසස්. අනෙක් ජාතිවල මිනිස්සු පහත්. අපේ ජාතියේ මිනිස්සු සුදුයි ලස්සනයි. අනෙක් ජාතිවල මිනිස්සු කළුයි කැතයි. අපේ ජාතියේ මිනිස්සු ශුද්ධයි. අනෙක් ජාතිවල මිනිස්සු අශුද්ධයි.” වැනි කතා.

වර්ග, ජාති, ආගම්, කුල, ගෝත්‍ර, ලිංග, පුරවැසි, ප්‍රදේශ, අධ්‍යාපන, රැකියා, පක්ෂ ආදී විවිධ අනන්‍යතාවයන් අනුව ඔය උසස්-පහත් බෙදීම සිදු කෙරෙනවා. එතකොට තමයි වර්ගවාදය, ජාතිවාදය, ආගම්වාදය, කුලවාදය ආදිය ඇති වෙන්නේ.

උදාහරණ හැටියට සමහරු කියනවා “අපි තමයි ලොව උසස්ම ජාතිය”, “අපි දෙවියන්වහන්සේගේ දරුවෝ නිසා අපි උසස්”, “උඩරට අපි උසස්”, “ගැහැණුන්ට වඩා පිරිමි උසස්”, “කොළඹ ජීවත්වන අපි උසස්”, “ප්‍රසිද්ධ පාසලක උගත් අපි උසස්”, “වෛද්‍යවරු නිසා අපි උසස්” ආදී වශයෙන්.

ඔය කතාව බුද්ධකාලීන භාරතයේත් කියා තිබෙනවා. ක්ෂත්‍රීයයන්ට, වෛශ්‍යයන්ට, ශුද්‍රයන්ට වඩා බ්‍රාහ්මණයන් උසස් යනුවෙන් අදටත් ඉන්දියාවේ තිබෙන එම උසස්-පහත් බෙදීම බුදුන් වහන්සේ සහේතුක තර්කනයෙන් බිඳ දමා තිබෙනවා. එය තිබෙන්නේ අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රයේ.

එය පැහැදිලි කිරීම සඳහා මා කැමතියි වර්තමානයේ ලංකාවේ ඇති බෙදීමක් ගන්න. ලංකාවේ ජාතිවාදයටත් වඩා දරුණු වාදයක් තමයි පාසල්වාදය. එනම් ඉගෙනගත් පාසල අනුව මිනිසුන් උසස් හෝ පහත් හෝ කර සිතීම සහ වෙනස්කම් කිරීම. 

පළමුව අප මේ “උසස්” “පහත්” යනු කුමක්දැයි අර්ථ දැක්විය යුතුයි. මිනිස් ශිෂ්ටාචාරයේ පැවැත්ම සඳහා ඇති පොදු සමාජ එකඟතාවයන් අනුව මේවා අර්ථ දැක්වීම සාධාරණය.

පරපණ නැසීම, හොරකම් කිරීම, පරපුරුෂ පරස්ත්‍රී සේවනය, බොරු කුණුහරුප හිස්වචන කීම, මත්පැන් බීම, ලෝබකම් කිරීම, අනුන්ගේ දියුණුවට ද්වේශ කිරීම, මෝඩ අදහස් දැරීම “පහත්” යැයි පොදුවේ එකඟ විය හැකිය.

පරපණ නොනැසීම, හොරකම් නොකිරීම, පරපුරුෂ පරස්ත්‍රී සේවනය නොකිරීම, බොරු කුණුහරුප හිස්වචන නොකීම, මත්පැන් නොබීම, ලෝබකම් නොකිරීම, අනුන්ගේ දියුණුවට ද්වේශ නොකිරීම , මෝඩ අදහස් නොදැරීම උසස් යැයි පොදුවේ එකඟ විය හැකිය.

1 වන සත්‍යය: ඔබේ පාසලේ උගත් ඇතැම් අය පරපණ නසනවා, හොරකම් කරනවා, පරපුරුෂයන් පරස්ත්‍රීන් සේවනය කරනවා, බොරු කුණුහරුප හිස්වචන කියනවා, මත්පැන් බොනවා, ලෝබකම් කරනවා, අනුන්ගේ දියුණුවට ද්වේශ කරනවා, මෝඩ අදහස් දරනවා.

2 වන සත්‍යය: වෙනත් ඕනෑම පාසලක උගත් ඇතැම් අය පරපණ නසනවා, හොරකම් කරනවා, පරපුරුෂයන් පරස්ත්‍රීන් සේවනය කරනවා, බොරු කුණුහරුප හිස්වචන කියනවා, මත්පැන් බොනවා, ලෝබකම් කරනවා, අනුන්ගේ දියුණුවට ද්වේශ කරනවා, මෝඩ අදහස් දරනවා.

3 වන සත්‍යය: ඔබේ පාසලේ උගත් ඇතැම් අය පරපණ නසන්නේ නැහැ, හොරකම් කරන්නේ නැහැ, පරපුරුෂයන් පරස්ත්‍රීන් සේවනය කරන්නේ නැහැ, බොරු කුණුහරුප හිස්වචන කියන්නේ නැහැ, මත්පැන් බොන්නෙ නැහැ, ලෝබකම් කරන්නේ නැහැ, අනුන්ගේ දියුණුවට ද්වේශ කරන්නේ නැහැ, මෝඩ අදහස් දරන්නේ නැහැ.

4 වන සත්‍යය: වෙනත් ඕනෑම පාසලක උගත් ඇතැම් අය පරපණ නසන්නේ නැහැ, හොරකම් කරන්නේ නැහැ, පරපුරුෂයන් පරස්ත්‍රීන් සේවනය කරන්නේ නැහැ, බොරු කුණුහරුප හිස්වචන කියන්නේ නැහැ, මත්පැන් බොන්නෙ නැහැ, ලෝබකම් කරන්නේ නැහැ, අනුන්ගේ දියුණුවට ද්වේශ කරන්නේ නැහැ, මෝඩ අදහස් දරන්නේ නැහැ.

තර්කය: එහෙම නම් සෑම සහ ඕනෑම පාසලක උගත් මිනිසුන් අතර ඉහත උසස් සහ පහත් ක්‍රියා කරන මිනිසුන් සිටී. එම නිසා කිසිම පාසලක උගත් පමණින් මිනිසුන් උසස් හෝ පහත් හෝ වන්නේ නැත යැයි තාර්කිකව ඔප්පු කළ හැකිය.

මෙයින් අදහස් කරන්නේ සියලුම පාසල්වල උගත් මිනිසුන් “සමාන” යැයි කීම නොවේ. නමුත් යම් පාසලක උගත් පමණින් ඔවුන් අනෙක් පාසලක උගත් මිනිසුන්ට වඩා උසස් හෝ පහත් හෝ වන්නේ නැත යන්න පමණී.

මෙය වර්ග, ජාති, ආගම්, කුල, ගෝත්‍ර ආදී ඕනෑම අනන්‍ය මානව වර්ගීකරණයකට ආදේශ කර බැලිය හැකිය.

(මුලාශ්‍ර – සූත්‍ර පිටකය > දීඝ නිකාය > පාථික වර්ගය > අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රය)

සාකච්ඡාවට විවෘතයි.

එරන්ද ගිනිගේ
2020 අප්‍රේල් 23 

Filed under
Sinhala
Previous Next

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Menu