මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අගමැති වූ ආකාරය මුල සිට සරලව

1. ජාතික ආණ්ඩුව අහෝසි වීම

46. (5) – (4) වන අනු ව්‍යවස්ථාවේ කාර්යය සඳහා ජාතික ආණ්ඩුවක් යනු, පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩිම ආසන සංඛ්‍යාව ලබාගන්නා පිළිගත් දේශපාලන පක්ෂය හෝ ස්වාධීන කණ්ඩායම සහ පාර්ලිමේන්තුවේ අනෙකුත් පිළිගත් දේශපාලන පක්ෂ හෝ ස්වාධීන කණ්ඩායම් එකතුව පිහිටුවනු ලබන ආණ්ඩුවක් වන්නේ ය.

– ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව – (පිටු අංක 46)

පැහැදිලි කිරීම:

එක්සත් ජාතික පෙරමුණ සහ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය එක්ව පිහිටුවා ගත් ජාතික ආණ්ඩුවෙන් එ.ජ.නි.ස.ය ඉවත් වීමත් සමගම ජාතික ආණ්ඩුව අහෝසි විය.

 

2. අමාත්‍ය මණ්ඩලය අහෝසි වීම

42. (1) ජනරජයේ ආණ්ඩුවේ පාලනය මෙහෙයවීම සහ ඒ පාලනය පිළිබඳ විධානය භාර අමාත්‍ය මණ්ඩලයක් වන්නේ ය.

– ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව – (පිටු අංක 44)

පැහැදිලි කිරීම:

ආණ්ඩුව අහෝසි වූ විට අමාත්‍ය මණ්ඩලයක් පැවතිය නොහැක. එම නිසා අමාත්‍ය මණ්ඩලයද ඒත් සමගම අහෝසි විය.

 

3. අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ධූරය අහෝසි වීම

46. (2) අග්‍රාමාත්‍යවරයා –

(අ) ස්වකීය අත්සන යටතේ ජනාධිපතිවරයා වෙත යවන ලිපියක් මගින් ස්වකීය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වුවහොත්; හෝ

(ආ) තවදුරටත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකු නොවුවහොත්; හෝ

මිස, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ විධිවිධාන යටතේ යම් තාක් කල් අමාත්‍ය මණ්ඩලය පවත්නේ ද ඒ තාක් කල් ස්වකීය ධුරය දරන්නේ ය.

– ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව – (පිටු අංක 46)

පැහැදිලි කිරීම:

අමාත්‍ය මණ්ඩලය අහෝසි වීමත් සමග රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ අග්‍රාමාත්‍ය ධූරයද අහෝසි විය.

 

4. ජනාධිපතිවරයා විසින් නව අග්‍රාමාත්‍යවරයෙකු පත් කිරීම

42. (4) ජනාධිපතිවරයාගේ මතය අනුව පාර්ලිමේන්තුවේ විශ්වාසය උපරිම වශයෙන් ඇති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා ජනාධිපතිවරයා විසින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස පත් කරනු ලැබිය යුත්තේ ය.

– ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව – (පිටු අංක 44)

පැහැදිලි කිරීම:

ඒ අනුව ජනාධිපතිවරයාගේ මතය අනුව මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නව අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස පත් කෙරිණි.

 

*මෙහිදී වැදගත් වන්නේ ජනාධිපතිවරයාගේ මතය පමණක් බැවින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා කෙරෙහි පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන් සතු විශ්වාසය තහවුරු කිරීමට ව්‍යවස්ථාවෙන් අවශ්‍යතාවයක් නොමැත.

සැ.යු. මෙම තත්ත්වය සඳහා බලපෑ දේශපාලනික කරුණු කුමක් වුවත්, නව අග්‍රාමාත්‍යවරයෙකු පත් කිරීම ව්‍යවස්තානුකූලව සිදු වී ඇති බව පෙනේ.

මෙයින් පෙන්නුම් කරන්නේ පවතින ව්‍යවස්ථාවේ ස්වභාවයයි. ජාතික ආණ්ඩුව පිලිබඳ වඩාත් පැහැදිලි ව්‍යවස්ථාවක අවශ්‍යතාවය පෙනේ. එමෙන්ම පාර්ලිමේන්තුවේ (අගමැතිගේ නොව) දුර්වලතාවයන්ද විසඳිය යුතු බව පෙනේ.

තහවුරු කරගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව කියවන්න. සෑම ඡන්ද දායකයෙක්ම රටේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳව දැනුවත් වී සිටිය යුතුය.

එරන්ද ගිනිගේ – ලෝක ජනතාපාලන සංවිධානයේ ශ්‍රී ලංකාව සඳහා තානාපති

ලියන්න: eranda@democracy.earth

Filed under
Sinhala
Previous Next

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 1. […] නැතැයි තර්කානුකූලව සැමට තේරෙන බසින් ලීවේ මාය. ඔබ කරගත්තේ වැරැද්දක් යැයි […]
  Reply
 2. sunil
  9 වන ව්යවස්ථා සංශෝධනය රාජ්යයේ ඉන්ද්රියන්ගේ චෙක්පත් හා තුලනය කිරීමේ පද්ධතිය කඩාකප්පල් කර තිබේ. පාර්ලිමේන්තු ආඥාදායකත්වයක් කරා පහසුවෙන් ගමන් කළ හැකි. පක්ෂයකට 2/3 බහුතරයක් පාර්ලිමේන්තුවට ලැබිය හැකි නම් එය වඩාත් නරක විය හැකිය
  Reply
 3. Supun
  "මෙහිදී වැදගත් වන්නේ ජනාධිපතිවරයාගේ මතය පමණක්" ? Constitution is not something that you read just sentences literally. When this provision speaks of the President’s opinion, it contemplates not the subjective and personal opinion of the President as to which MP is best suited to be Prime Minister, but an objective and constitutional view formed by reference to who can command the confidence of Parliament.
  Reply
  • Anonymous
   Anybody can imagine what the words mean. But I'm only pointing out the simple word-to-word Constitutional articles. The meaning is straight forward.
   Reply
 4. Wasantha Disanayake
  Wiwasthawaya akaga uwada .....Prajathanthrawadi Ratak nisa kramawedaye nogelapena bawak atha
  Reply
Menu
Eranda Ginige
Social Innovator, Writer, Speaker